In Net Oy

Ohjelmointia jalat maassa

Keitä olemme?

In Net Oy on kotimainen suun terveydenhuoltoon erikoistunut ohjelmistotalo, jonka WinHIT-potilastietojärjestelmä on käytössä koko maan laajuisesti. Työllistämme 20 asiantuntijaa Lahdessa ja Raahessa. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän lisäksi olemme erikoistuneet toimittamaan asiakkaillemme soveltuvia integraatioratkaisuja.

 

Toimintamme kulmakiviä ovat hyvä asiakaspalvelu, käyttäjäystävällisyys ja rautainen ammattitaito

- näiden kolmen tukipilarin varassa palvelemme asiakkaitamme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tuotteemme:

 

 

WinHIT on nykyaikainen suun terveydenhuollon tietojärjestelmä alan ammattilaisten käyttöön. Ohjelmisto kattaa kaikki sähköisen suun hoidon osa-alueet tuoden tehokkuutta suun terveydenhuollon oheisrutiineihin. WinHIT:in käyttäjiä on yhden hammaslääkärin vastaanotosta useiden satojen käyttäjien ympäristöihin sekä julkisen, että yksityisen vastaanotoilla.

 

 

Waika on suun terveydenhuollon henkilöstön, eritoten hammaslääkäreiden, työajan seurantaan tarkoitettu ohjelmisto. Waikalla organisaatio pystyy seuraamaan hammaslääkäreiden virkaehtosopimuksen (VES) mukaista työaikaa kaikkine pykälineen. Vuoden 2022 aikana Waikaan integroidaan mobiilisovellus työaikojen ja sairaspoissaolojen seurantaa varten. Waika soveltuu erinomaisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole hammaslääkäreille soveltuvaa ohjelmistoa työajan seurantaan.

 

Sopiiko WinHIT minun klinikalleni?

Kyllä sopii! Vaikka meidät mielletäänkin isojen terveyskeskusten potilastietojärjestelmäksi, monet pienetkin klinikat käyttävät WinHIT-ohjelmistoa. Ota meihin yhteyttä ja katsotaan miten sinun tarpeesi kohtaavat WinHITin ominaisuudet.

© In Net Oy 2022