Tervetuloa WinHIT-ohjelmiston tuotesivulle!

WinHIT on yksi Suomen johtavista suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä. Järjestelmämme on käytössä ympäri Suomea sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon yksiköissä. WinHIT on aktiivisesti kehityksessä yhdessä alan suurimpien toimijoiden kanssa.

Löydät näiltä sivuilta esiteltyinä kaikki WinHIT-järjestelmän tärkeät ominaisuudet, sekä yhteystietomme, mikäli haluat kysyä lisää tai tehdä tilauksen.

Me In Net Oy:ssä olemme erittäin ylpeitä ohjelmistostamme - osoitamme, että Suomessa valmistetaan ja tuetaan laadukkaita ohjelmistotuotteita kotimaiseen tarpeeseen.

Sopiiko WinHIT minun klinikalleni?

Kyllä sopii! Vaikka meidät mielletäänkin isojen terveyskeskusten potilastietojärjestelmäksi, monet pienetkin klinikat käyttävät WinHIT-ohjelmistoa. Ota meihin yhteyttä ja katsotaan miten sinun tarpeesi kohtaavat WinHITin ominaisuudet.

HOITOTIEDOT

Hoitotiedot ovat potilastietojärjestelmän ydin

Hoitohenkilöstön kirjaamat potilastiedot ovat potilastietojärjestelmän ydin. Nopea ja selkeä kirjaus takaavat jouhevan työnkulun, jossa aika ei mene ohjelman vaan potilaan kanssa.

Suun statukset

WinHIT:ssä on mahdollista kirjata asiakkaan suun terveyden tila neljän statuksen avulla: Kariologiselle statukselle merkitään kaikki hampaiston merkinnät. Parodontologiselle statukselle merkitään ikenien ja hampaiden kiinnityskudosten havainnot. Parodontologinen status käyttää samaa tietosisältöä kuin kariologinen status, eli niihin tehdyt merkinnät näkyvät molemmilla statuksilla. Lisäksi WinHIT:ssä on mahdollista käyttää purentafysiologista statusta purentaelimen lihaksiston, nivelten ja limakalvojen havaintojen merkitsemiseen.

Diagnosointi

Kertomuksen yhteydessä oleva diagnoosin lisäys on helppoa oman otsikkonsa alle. Kirjatut diagnoosit näkyvät osana hoitokertomusta.

 

Diagnooseissa käyttäjä voi lisätä käyttämiään diagnooseja suosikkilistalle, josta ne on nopea kirjata asiakkaalle.

Fraasit ja suosikkidiagnoosit

WinHIT:ssä on mahdollista käyttää fraaseja toimenpidekoodien lisätietojen kirjauksessa sekä hoitokertomuksen teksteissä. Fraasien avulla käyttäjä voi nopeuttaa tietojen kirjaamista tallentamalla yleisimmin potilastietoihin kirjaamiaan lauseita fraaseiksi.

Suun statukset

WinHIT:ssä on mahdollista kirjata asiakkaan suun terveyden tila kolmen statuksen avulla: Kariologiselle statukselle merkitään kaikki hampaiston merkinnät. Parodontologiselle statukselle merkitään ikenien ja hampaiden kiinnityskudosten havainnot. Parodontologinen status käyttää samaa tietosisältöä kuin kariologinen status, eli niihin tehdyt merkinnät näkyvät molemmilla statuksilla. Lisäksi WinHIT:ssä on mahdollista käyttää purentafysiologista statusta purentaelimen lihaksiston, nivelten ja limakalvojen havaintojen merkitsemiseen.

Kariologinen status

Parodontologinen status

Toimenpidekoodisto

WinHIT käyttää virallista toimenpidekoodistoa, jonka lisäksi järjestelmään voidaan lisätä organisaatiokohtaisia hoito- ja laskutustapahtumia.
Fraasien avulla käyttäjä voi tarkentaa toimenpiteiden sisältöä.

Hoidon suunnittelu

Asiakkaan hoito voidaan suunnitella hoitojakso näkymässä monta käyntiä eteenpäin ja asiakkaalle voidaan antaa hoitosuunnitelmasta kustannusarvio. Kun hoitosuunnitelma on kerran tehty, järjestelmä osaa ehdottaa suunniteltuja käyntejä ajanvarauksen yhteydessä.

AJANHALLINTA-
PALVELU

Asiakaspalvelu nykyaikaan

Nettiajanvaraus ja netissä tapahtuva omien aikojen hallinta on nykypäivää. WinHIT-järjestelmään on saatavilla täysin integroitu ajanhallintapalvelu, joka mahdollistaa kaikki modernin
ajanvarausjärjestelmän toiminnot.

Moderni tekniikka

Ajanhallintapalvelun ulkoasu on modernin kevyt ja helppokäyttöinen asiakkaalle. Responsiivisuus tarkoittaa, että palvelu toimii ja näyttää hyvältä, oli asiakkaalla sitten puhelin tai kannettava tietokone käytössä. Palvelu osaa näyttää toimipisteiden sijainnit ja haluttaessa työntekijöiden kuvat.

 

Ajanhallintapalvelu toimii sekä Suomi.fi tunnistautumisella että Telian tunnistautumisella.

Asiakkaan palvelut kirjautumatta

Ajanhallintapalvelun kautta asiakas voi selailla vapaita aikoja sekä varata uuden ajan.

Asiakkaan palvelut kirjautumalla

Asiakas voi kirjautua ajanhallintapalveluun vahvalla tunnistautumisella. Tällöin hänelle aukeavat henkilökohtaiset palvelut: ajan siirto ja peruutus sekä huollettavan tietojen hallinta.

Palvelun hallinta

Ajanhallintapalvelun perustietoja kuten vapaita hoitoaikoja, palvelussa näkyviä suorittajia ja muita tietoja hallitaan pääasiassa WinHIT-järjestelmän sisältä.

TIEDONHALLINTA
JA RAPORTOINTI

Organisaatio tuottaa arvokasta tietoa

WinHIT tuottaa paljon arvokasta tietoa käyttäjäorganisaatiolle. Tämän tuotetun tiedon hallinta on
suuressa osassa nykyaikaisen organisaation toimintaa.

Sisäinen raportointi

Sisäinen raportointi käyttää järjestelmässä syntyneitä työaika-, ajanvaraus-, hoitojakso-, toimenpide- ja laskutustietoja tuottamaan erilaisia hyödyllisiä tilastoja organisaation resurssien hyödyntämisestä. WinHIT sisältää lukuisia erilaisia raportteja. Peruskäyttäjä pääsee katsomaan omia tietojaan, laajemmilla oikeuksilla raportteihin voi valita hakuehdoista mm. eri ammattiryhmiä.

 

Sisäisen raportoinnin tietoja voidaan käyttää esimerkiksi seuraamaan työntekijöiden tuntimääriä, työajan tehokkuutta, asiakas- ja käyntimääriä, tehtyjä toimenpiteitä, potilaslaskutusta sekä tuntilaskutusta.

Palkkioraportointi

WinHIT:n palkkioraportointi perustuu julkisen terveydenhuollon virkaehtosopimuksiin. Lääkärisopimuksen lisäksi WinHIT:iin voidaan tilata paikallissopimuksen mukaisia palkkioraportteja. Palkkioraportointi on mahdollista tilata myös muille ammattiryhmille.

Kannustepalkkiot

Palkkioraportoinnin lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön erilaisia kannustepalkkioraportteja työntekijäryhmille.

Avohilmo/Hilmo

THL:n AvoHILMO-raportointi on automatisoitu WinHIT-järjestelmässä - tiedot siirtyvät THL:lle kerran vuorokaudessa. THL koostaa lähetetystä datasta erilaisia raportteja omalle sivustolleen, josta kaikki voivat tarkastella avohilmo-tietojen perusteella luotuja raportteja. AvoHILMO on saatavilla myös yksityiselle terveydenhuollolle.

Raportointityöpöytä

WinHIT-järjestelmän raportointityöpöytä on moderni tapa hyödyntää organisaation tietoja. Raportointityöpöytä antaa poikkeuksellisen katsauksen organisaation toimintaan helposti ja nopeasti.

 

Työpöytä on nopea tapa seurata organisaation toimintaa erilaisten graafien ja lukujen muodossa. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja tiedot on mahdollista tarvittaessa siirtää esim. Exceliin. Dataa on mahdollista seurata myös puhelimesta.

Väestötietojen käyttö

Julkisen puolen organisaatioilla on saatavilla väestötietoaineisto digi- ja väestörekisteristä. Tiedot ajetaan yleensä 1 -2 viikon välein WinHIT:iin. WinHIT:issä on mahdollista ajaa väestötietojen perusteella henkilölistoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi kutsuttaessa neuvola-asetuksen mukaista ensimmäistä ikäryhmää hammashoitoon.

KANTA-ARKISTO

WinHIT on ensimmäinen Kanta-arkistoon liittynyt
suun terveyden potilastietojärjestelmä

Kanta-arkiston toiminnallisuus

Olemme toteuttaneet suuren osan Kanta-toiminnallisuuksista itse, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjillemme ei koidu ylimääräisiä kustannuksia. Tämän lisäksi yrityksestämme löytyy paljon tietoa Kanta-arkiston toiminnasta.

 

Yksityisen suun terveydenhuollon toimijoille tarjoamamme mutkaton Kanta-arkistoon liittyminen on tärkeä osa konseptimme toimintaa.

Automaattinen arkistointi

WinHIT siirtää Potilastiedon arkistoon valmiit tallennettavat tiedot ilman että työntekijän tarvitsee erikseen valita mitkä tiedot tallennetaan potilastiedon arkistoon. Tämä selkeyttää työnkulkua ja estää potilastietojen arkistoinnin unohtumisen.

Automaattisesti päivittyvät tiedot

Tärkeä osa Kanta-arkiston toimintaa ovat Kanta-arkiston koodistot, joita potilastietojärjestelmät tarvitsevat toimiakseen. WinHIT-järjestelmä päivittää koodistot automaattisesti.

TEKSTIVIESTI-
PALVELUT

Tekstiviestipalveluilla tehokkuutta ja nopeutta

WinHIT sisältää monipuoliset tekstiviestiominaisuudet, joilla asiakaspalvelu ja asiakasviestintä
voidaan nostaa uudelle tasolle.

Automaattiset muistutukset

Tämä toiminto lähettää automaattisesti tekstiviestimuistutuksen asiakkaalle  varatusta ajasta, viestin lähetyksen ajankohdaksi voidaan asettaa esimerkiksi 24h ennen ajanvarausta.

Asiakasviestintä

Ohjelmasta voidaan lähettää asiakkaalle vapaasti muotoiltavia tekstiviestejä esimerkiksi muistutukseksi. Peruutusaikapalvelun avulla voidaan lähettää usealle asiakkaalle tekstiviesti vapaasta ajasta, viestiin ensimmäisenä vastanneelle asiakkaalle luodaan WinHIT:iin ajanvaraus automaattisesti.

Recall-kutsut tekstiviestillä

Tekstiviestejä voidaan käyttää myös recall-kutsuissa. Ohjelmassa olevat valmiit tekstit on helppo muokata organisaation omien tarpeiden mukaisiksi.

E-RESEPTI

Sähköinen resepti vaivattomasti

Yksityisille hammaslääkäriasemille tarjottava eResepti-integraatio on toteutettu yhteistyössä
Atostek Oy:n kanssa. eReseptipalvelu on muovattu saumattomasti osaksi WinHITin käyttöliittymää
ja tarjoaa kaikki resepti-toiminnot helposti sähköisesti.

KUTSU-
OMINAISUUDET

Hyvä kutsujärjestelmä pitää hoitosuhteen kunnossa

WinHIT sisältää recall-ominaisuuden, kutsujärjestelmän, joka varmistaa hoitosuhteen jatkuvuuden
vaikka hoitokäyntien välillä olisi vuosia.

Kutsujärjestelmä kytketty ajanhallintapalveluun

Recall-ominaisuuden avulla voidaan asiakkaille määritellä seuraavien tutkimusten tai muiden kontrollikäyntien ajankohta (esimerkiksi yksilöllisen hoitovälin mukainen tutkimusajankohta). Kutsuihin määritettyjen tietojen perusteella voidaan tehdä uusi ajanvaraus, sekä tulostaa ja lähettää asiakkaalle kutsu.

 

Asiakas pystyy varaamaan oman hoitosuunnitelmansa mukaisen kutsun netissä ajanhallintapalvelussa, mikäli hän tunnistautuu palveluun. Asiakas voi myös hallinnoida huollettavansa kutsuja.

Recall-kutsut tekstiviestillä

Kutsujärjestelmä on yhdistetty tekstiviestipalveluihin - kutsuviestin voi lähettää suurelle määrälle asiakkaita kerralla.

Keskitetty hallinta helpottaa henkilökunnan työtä

Recall kutsujen ajanvarauksen ja kutsujen tulostuksen voi tehdä isolle asiakasmäärälle kerralla. Erilaiset hakuehdot helpottavat asiakkaiden kutsujen hallintaa.

 

Vaikka recall olisi määritelty toiselle työntekijälle, ohjelmassa pystyy helposti siirtämään recall:t toiselle työntekijälle. Automaattisella kutsujen luonnilla ohjelman voi antaa varata ajat sekä määritellä varattavien aikojen kohdehenkilön, hoitolan tai ajan pituuden recall-määrittelyistä poiketen.

eKirje

eKirje tehostaa viestintää!

Työajan säästöä eKirjeellä

eKirjeen avulla asiakkaalle lähetettävä kirje (recall-kutsu, ajanvarauskirje tai muu määrämuotoinen kirje) siirtyy sähköisesti postille, joka tulostaa ja lähettää kutsut asiakkaille.

 

eKirje -palvelulla hoitohenkilökunnalta säästyy selkeästi työaikaa: hoitolassa ei tarvitse tulostaa kutsuja ja kirjeitä ei tarvitse kuorittaa.

KIELITUKI

Kolmella kielellä

WinHIT järjestelmän käyttöliittymä on sekä suomeksi että ruotsiksi, jonka lisäksi järjestelmässä on osittainen tuki englannin kielelle. Potilasdokumentit ja lomakkeet ovat pääsääntöisesti saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uranus
ydinpotilastieto
-järjestelmänä

Uranus ydinpotilastietojärjestelmänä

Suun terveydenhuolto on yksi osa toimivaa terveydenhuollon kokonaisuutta. Yksi tapa toteuttaa kokonaisuus on kytkeä järjestelmät osaksi suurempaa kokonaisuutta.

WinHIT pääasiallisena järjestelmänä

WinHIT-järjestelmään on saatavissa integraatio CGI Oy:n Uranus-potilastietojärjestelmään, jolloin asiakas-, ajanvaraus- ja palvelutapahtumien ydintietoja voidaan hallinnoida pääjärjestelmästä.

 

Tällöin WinHIT toimii pääasiallisena järjestelmänä suun terveydentietojen kirjaamisessa. Integraatio-rajapinnat sisältävät tiedonvälityksen molempiin suuntiin ja mahdollistavat muun muassa Uranus-järjestelmän muistilista-toiminnallisuuden käytön loppuvuodesta 2020 lähtien.

RIS-LIITTYMÄT

Radiologian työnkulussa mukana

Kuvantamisen työnkulku on tärkeä osa suun terveydenhuoltoa.
WinHIT-järjestelmään on integroitu tuki sekä Commit RIS että RADU RIS -järjestelmille.

Asiakkaan kuvantamiseen liittyvän työnkulun voi aloittaa WinHITistä kuvantamisen lähetteellä.

Commit RIS

Commit Oy:n kanssa yhteistyössä tehty Commit RIS -integraatio mahdollistaa lähetteen teon lisäksi röntgenkuvien lausumisen WinHIT-järjestelmään, jolloin työnkulku on suurelta osin WinHIT-järjestelmän sisällä. Mikäli lausunto kirjoitetaan muualla, saapuu lausunto WinHITiin rajapinnan kautta sanomana.

RADU RIS

L-force Oy:n kanssa yhteistyössä tehty RADU RIS -integraatio perustuu siihen, että kuvantamisen lähete kirjoitetaan WinHITissä, mutta lausunto RADU-järjestelmässä. WinHIT saa lausunnon palautesanomana, jolloin se on hoitohenkilöstön luettavissa. Helpot käyttöliittymät sekä lähetteiden tilan seuranta lähetenäkymässä että osana asiakkaan hoitotietoja auttavat tiedon hallinnassa.

PEGASOS
POTILASTIETO-
JÄRJESTELMÄ

WinHIT muodostaa tärkeän osan
perusterveyden tietojärjestelmäkokonaisuutta

CGI Oy:n Pegasos-järjestelmä

CGI Oy:n Pegasos-järjestelmä on yksi pääasiallisista Suomessa käytössä olevista perusterveyden tietojärjestelmistä. WinHIT-järjestelmä sisältää laajan työpöytä-integraation Pegasokseen, joka mahdollistaa käyttäjälle nopean pääsyn perusterveyden tietoihin. Työpöytä-integraatio sisältää linkit reseptikeskukseen, lähetteisiin, laboratorio-tietoihin sekä kertomukseen.

INTEGRAATIOT
RÖNTGEN-
OHJELMISTOIHIN

Pikkukuvat haltuun

WinHIT on integroitu suurimpaan osaan markkinoilla olevista kuvantamisjärjestelmistä.
Tuettuihin järjestelmiin voidaan lähettää vähintään rajapinnan mukaiset perustiedot.

Tuettuja järjestelmiä ovat:

RomexisDigoraScanoraCliniviewMerlinCygnusmediaRaymageMyRay iRys


Kysy lisätietoja sovellustuesta, lisäämme tarvittaessa tuen uudelle kuvantamisohjelmistolle.

ACUTE
POTILASTIETO-
JÄRJESTELMÄ

Ydinpotilastietojärjestelmä-integraatio Acute ja WinHIT

In Net Oy on toteuttanut yhdessä Vitec Software Oy:n kanssa laajan
ydinpotilastietojärjestelmä-integraation Acute- ja WinHIT-järjestelmien välillä. 

Ydinpotilastietojärjestelmä-integraatio

Acute toimii pääjärjestelmänä kokonaisuudessa, jossa WinHIT on suun terveyden moduuli. Integraatio sisältää muun muassa Acute-järjestelmän tietojen näyttämisen WinHIT-järjestelmän sisällä, asiakastietojen ja palvelutapahtumien välityksen.

ITSEILMOITTAUTUMIS-
RAJAPINTA

Itseilmoittautumisella vähennetään ajanvarauksen työkuormaa

Ilmoittautumispalvelu

WinHITin standardimuotoinen itseilmoittautumisen rajapinta tarjoaa tuen sekä X-Akseli Oy:n AKSELI-järjestelmälle sisäänkutsu-ominaisuuksilla että CGI:n ITTE-ilmoittautumisjärjestelmälle. Ilmoittautumispalvelulla asiakas voi ilmoittautua saapuneeksi hoitolaan, jolloin hoitohenkilöstö osaa kutsua asiakkaan huoneeseen.

 

WinHITin kautta voidaan myös kutsua asiakas hoitohuoneeseen, mikäli ilmoittautumisjärjestelmä tukee ominaisuutta.

Muut itseilmoittautumisen järjestelmät

Rajapinta mahdollistaa myös muiden ilmoittautumisjärjestelmien käyttöönoton.

TARJOUSPYYNTÖ

Oletko kiinnostunut tuotteistamme tai palveluistamme? Lähetä tarjouspyyntö niin olemme yhteydessä sinuun!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ASIAKASTUKI

Ma - Pe 
Klo: 8 - 16
040 831 6150

HENKILÖSTÖ

Myynti & tilaukset
myynti(at)innet.fi
044 764 1041

Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)innet.fi

Hallinto
Miikka Ristkari
040 752 8410

Projektinhallinta
Eeva Lind
040 544 3471

Kanta-arkistoon liittyvät asiat
Riitta Nieminen
040 771 0769

Laskutus
Tiina Hietala
044 764 1041

LASKUTUS

Ensisijaisesti verkkolasku
In Net Oy

Verkkolaskuosoite
003707355082

Operaattori
Maventa

Välittäjän tunnus
003721291126

Paperilaskut
In Net Oy
Kariniemenkatu 39
15140 Lahti

Y-tunnus 0735508-2

SEURAA

In Net Oy 2023